Thứ năm, 22-03-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Dịch vụ kế toán trọn gói và hỗ trợ công tác kế toán cho doanh nghiệp

Giá: Liên hệ
Đơn hàng

Kể từ 01/11/2013, Công ty TNHH ứng dụng cộng nghệ và phần mềm CATAS bắt đầu triển khai các gói dịch vụ về kế toán thuế trọn gói và hoàn thiện sổ sách kế toán thuế cho các doanh nghiệp:

- Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

- Dịch vụ hoàn chỉnh, sắp xếp lại chứng từ, sổ sách kế toán thuế

- Dịch vụ báo cáo hồ sơ khai thuế hàng tháng, quý, năm

- Dịch vụ lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế: cuối năm hoặc khi chia tách, sáp nhập, giải thể, chuyển loại hình DN

- Dịch vụ nộp tờ khai hải quan ( kể cả hải quan điện tử)

* Chi tiết xin liên hệ: Mrs Thu : 02413 858 058   Email: Catasbn@gmail.com

Download

HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo