Thứ năm, 22-03-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Gia hạn chữ ký số CA2-CA (2016) siêu rẻ, nhanh chóng, thuận tiện, chiết khấu cộng tác viên cao

Giá : 605 VND
Đơn hàng

Đăng ký gói gia hạn:

Đăng ký gói

Sản phẩm

Thời gian sử dụng

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

Khuyến mãi

Mô tả nội dung gói sản phẩm

VID Stamp Pro

Chứng thư số doanh nghiệp Bảo hiểm được bảo hiểm 20 triêu đồng

12 tháng

770,000

770,000

- 6 tháng gói 1 năm

- 9 tháng gói 2 năm

- 12 tháng gói 3 năm

 

-     Chứng thư số CA2

-     Sử dụng phần mềm khai thuế qua mạng iHTKK của Tổng cục thuế

 

24 tháng

1,430,000

1,430,000

 

36 tháng

1,925,000

1,925,000

 

VID Stamp Std

Chứng thư số doanh nghiệp Cơ bản không hưởng bảo hiểm

12 tháng

605,000

605,000

Như trên

-     Chứng thư số CA2

-     Sử dụng phần mềm khai thuế qua mạng iHTKK của Tổng cục thuế

 

24 tháng

1,155,000

1,155,000

 

36 tháng

1,870,000

1,870,000

Download

HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo