Thứ năm, 22-03-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Chuyển đổi sang chữ ký số CA2-CA - 2016 rẻ như cấp mới được trợ giá rất lớn, chiết khấu cộng tác viên cao

Giá : 660 VND
Đơn hàng

Đăng ký gói chuyển đổi dịch vụ từ chữ ký số khác sang: CA2

Đăng ký gói

Sản phẩm

Thời gian sử dụng

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

Khuyến mãi

Mô tả nội dung gói sản phẩm

 

VID Stamp Pro

Chứng thư số doanh nghiệp Bảo hiểm được bảo hiểm 20 triêu đồng

12 tháng

880,000

880,000

- 6 tháng gói 1 năm

- 9 tháng gói 2 năm

- 12 tháng gói 3 năm

- Cộng bù thời gian sử dụng

- Đổi mới Token

-     Chứng thư số CA2

-     Sử dụng phần mềm khai thuế qua mạng iHTKK của Tổng cục thuế

 

24 tháng

1,540,000

1,540,000

 

36 tháng

2,310,000

2,310,000

 

VID Stamp Std

Chứng thư số doanh nghiệp Cơ bản không hưởng bảo hiểm

12 tháng

660,000

660,000

Như trên

-     Chứng thư số CA2

-     Sử dụng phần mềm khai thuế qua mạng iHTKK của Tổng cục thuế

 

24 tháng

1,210,000

1,210,000

 

36 tháng

1,925,000

1,925,000

 
Hãy vào đường dẫn sau và nhấn nút download để tải về bộ thủ tục đăng ký cấp mới, gia hạn hoặc chuyển đổi sang sử dụng CA2-CA
Download

HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo