Thứ hai, 25-05-2020  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Đăng ký mới chữ ký số CA2-CA (2016 ) được trợ giá rất lớn, chiết khấu cộng tác viên cao

Giá : 660 VND
Đơn hàng

I. Cấp mới dịch vụ: Chữ ký số khai thuế điện tử + Hải quan điện tử

Đ.ký
Sản phẩm
Thời gian sử dụng
Giá dịch vụ CTS (VNĐ)
Thiết bị USB token (VNĐ)
Tổng thanh toán
(VNĐ)
Khuyến mãi
Mô tả nội dung gói sản phẩm
 
VID Stamp Pro
- CTS Doanh nghiệp
- Loại Nâng Cao
- Được bảo hiểm 20    triệu đồng
01 năm
880.000   
495.000
1.375.000
- Tặng 06 tháng sử dụng cho gói 1 năm.
-Tặng 09 tháng sử dụng 2 năm .
- Tặng 12 tháng sử dụng cho gói 3 năm.
 
-        Chứng thư số CA2
 
-        Token CKS CA2
 
- Sử dụng PM khai thuế qua mạng iHTKK của Tổng cục thuế
 
02 năm
1.540.000
495.000
2.035.000
 
03 năm
2.310.000
miễn phí
2.310.000
 
VID Stamp Std
- CTS doanh nghiệp
-   Loại Cơ bản
 - Không hưởng bảo hiểm
01 năm
   660.000
495.000
1.155.000
 
02 năm
1.210.000
495.000
1.705.000
 
03 năm
1.925.000
miễn phí
1.925.000

Hãy nhấn nút download từ đường dẫn sau để tải về bộ mẫu thủ tục đăng ký chữ ký số CA2-CA

Download

HD thủ tục dịch vụ
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 6279 845
iVAN - BH xã hội
0988137087
PM kế toán - Hóa đơn Điện tử
0912822315
Quảng cáo