Thứ hai, 23-04-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thông báo V/v Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.1, QTTNCN) phiên bản 3.3.1, (iTaxViewer) phiên bản 1.2.1

  V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.1 đáp ứng Nghị định số 06/2015/NĐ-CP, Thông tư số 96/2015/TT-BTC, Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, Thông tư số 160/2013/TT-BTC, Thông tư số 176/2014/TT-BTC và một số yêu cầu của người sử dụng

Đề nghị vào đường dẫn sau để tải: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp?cat_id=101&news_id=2844 , nhấn vào biểu tượng HTKK và Itaxviewer đê tải về phần mềm và tài liệu

HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo