Thứ hai, 23-04-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thông báo nâng cấp HTKK phiên bản 3.3.5

Hãy vào đường dẫn sau và nhấn nút download để tải về phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.3.5

http://khaithuedientu.vn/download/8050/ho-tro-ke-khai-thue.html

HTKK 3.3.5 đã nâng cấp mẫu biểu thuế TTĐB mới nhất phù hợp với mẫu biểu tờ khai và phục lục ban hành tại Thông tư 195/2015/TT-BTC

HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo