Thứ ba, 07-04-2020  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thông báo nâng cấp HTKK phiên bản 3.3.5

Hãy vào đường dẫn sau và nhấn nút download để tải về phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.3.5

http://khaithuedientu.vn/download/8050/ho-tro-ke-khai-thue.html

HTKK 3.3.5 đã nâng cấp mẫu biểu thuế TTĐB mới nhất phù hợp với mẫu biểu tờ khai và phục lục ban hành tại Thông tư 195/2015/TT-BTC

HD thủ tục dịch vụ
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 6279 845
iVAN - BH xã hội
0988137087
PM kế toán - Hóa đơn Điện tử
0912822315
Quảng cáo