Thứ ba, 07-04-2020  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng với chữ ký số CA2

K ể từ tháng 09/2015 thì Quý khách có thể sử dụng chũ ký số khai thuế để khai báo trên hệ thống BHXH trực tuyến, không phải lệ thuộc vào hệ thống TS24 như trước đây  nữa . Dưới đây là các bước hướng dẫn đăng ký và khai BHXH :

Hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng với chữ ký số CA2

Để khách hàng đăng ký sử dụng chữ ký số smartsign, Chúng tôi xin hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng cổng thông tin hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử – KBHXH.  Hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử – KBHXH mong muốn giúp các tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng vượt qua được khó khăn trong kê khai BHXH.

Phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội kBHXH

Để thực hiện việc khai BHXH với hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử – KBHXH tổ chức, doanh nghiệp cần có thiết bị chữ ký số CA2-CA của Nacencomm do CATAS cung cấp trong giao dịch điện tử. Tham khảo mức giá và các gói cước tại đây hoặc gọi 0241 6279745 để đăng ký chữ ký số.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử – KBHXH:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống BHXH điện tử tại địa chỉ, http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/

Bước 2: Đăng ký tài khoản để sử dụng hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử – KBHXH

Từ trang chủ của hệ thống khai bảo hiểm xã hội, chọn đăng ký

Nếu chưa cắm chữ ký số, xin vui lòng cắm usb token của bạn vào máy tính và bấm vào chữ đăng ký đầu tiên, hệ thống sẽ tự động cho phép bạn đăng ký chữ ký số với cơ quan BHXH.

Lưu ý: Nếu chưa có phần mềm java plugin, xin vui lòng download java cũng ở hệ thống này và cài đặt trước khi hệ thống có thể đọc được chữ ký số.

Thực hiện xong bước đăng ký chữ ký số. Khách hàng chọn chữ đăng ký ở dưới để nhập thông tin tổ chức vào và bấm đăng ký để hoàn thành việc đăng ký này.

Hệ thống sẽ tự động gửi tài khoản sử dụng hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử – KBHXH vào email mà bạn vừa đăng ký.

Bước 3: Sử dụng phần mềm KBHXH để lập tờ khai các tờ khai cho hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử – KBHXH

Việc lập các tờ khai của tổ chức sẽ được thực hiện trên phần mềm KBHXH. Download KBHXH và cài đặt trước khi sử dụng. Việc này hết sức đơn giản nên chúng tôi không viết chi tiết, nếu khó khăn xin gọi: 1900 55 55 64; 0241 6279745; 02416279845 để nhận hỗ trợ.

Bước 4: Đăng ký tờ khai trên hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử – KBHXH

Từ trang chủ hệ thống http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn, khách hàng chọn Đăng nhập. Nhập tài khoản và mật khẩu mới nhận trong email để đăng nhập dịch vụ.

Lưu ý: Cần thay đổi mật khẩu để giao dịch hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử – KBHXH được an toàn.

Để nộp hồ sơ thành công, khách hàng cần Đăng ký tờ khai trên hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử trước khi sử dụng.

Bước 5: Nộp tờ khai  trên hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử – KBHXH

Từ màn hình hệ thống http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn đã đăng nhập, chọn Nộp hồ sơ. Bạn chọn đến file hồ sơ vừa tạo và kết xuất ở bước 3, ký điện tử file vừa chọn và bấm nộp. Khi có thông báo đã nộp thành công tức là bước kê khai và nộp tờ khai đã hoàn thành.

Bạn có thể tra cứu các tờ khai đã nộp ngay tại hệ thống khi chọn tra cứu và chọn thời gian, loại tờ khai…

Cám ơn bạn đã xem hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử – KBHXH. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về việc sử dụng phần mềm cho khách hàng. Mọi vấn đề thắc mắc, hỗ trợ vui lòng gọi: 0241 6279745; 0241 6279845.

Xin cảm ơn!


HD thủ tục dịch vụ
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 6279 845
iVAN - BH xã hội
0988137087
PM kế toán - Hóa đơn Điện tử
0912822315
Quảng cáo