Thứ ba, 07-04-2020  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Nộp thuế điện tử - phương thức nộp thuế duy nhất qua ngân hàng thương mại từ tháng 12/2015

Với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu 90% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, ngày 02/11/2015 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành một lúc 02 văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công văn số 16132/BTC-TCT) và   Ngân hàng Nhà nước (Công văn số 16133/BTC-TCT) đề nghị phối hợp đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Ngân hàng thương mại từ tháng 12/2015 chỉ cung cấp dịch vụ nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử, không thực hiện thu thuế trực tiếp tại quầy (trừ trường hợp lỗi hệ thống).

Theo thông báo của Cổng điện tử Tổng cục thuế, kể từ 16/11/2015 đã bổ sung triển khai NTĐT với 2 ngân hàng nước ngoài: Shinhan Bank  Việt Nam và Mizuho (Mizuho Bank), nâng tổng số ngân hàng thương mại đã tham gia kết nối hệ thống nộp thuế điện tử lên : 32 ngân hàng, trong đó có 27 ngân hàng trong nước  và 05 ngân hàng nước ngoài.

Tại Ngân hàng Shinhan Bank Việt nam chi nhánh Bắc Ninh, nơi có trên 50% doanh nghiệp Hàn Quốc mở tài khoản giao dịch sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử trên Cổng điện tử Tổng cục thuế và qua hệ thống Internet banking, đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu về số lượng và chất lượng triển khai nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

( Theo http://bacninh.gdt.gov.vn )

HD thủ tục dịch vụ
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 6279 845
iVAN - BH xã hội
0988137087
PM kế toán - Hóa đơn Điện tử
0912822315
Quảng cáo