Thứ tư, 29-01-2020  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thông báo Về việc nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.2, iHTKK phiên bản 3.1.4, iTax Viewer 1.0.9 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.2

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.2, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.4, iTax Viewer phiên bản 1.0.9 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.2 nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế Bảo vệ môi trường, Tờ khai phí lệ phí theo Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính về quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và c ông văn 4237/TCT-CST ngày 02/04/2015 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 đồng thời hỗ trợ một số tiện ích của người sử dụng

Hãy vào các đường dẫn sau để tải về phần mềm và tài liệu liên quan:

Nhấn nút download để tải về HTKK 3.2.2 và iTaxviewer 1.09: http://khaithuedientu.vn/download/8050/ho-tro-ke-khai-thue.html

Nhấn nút download để tải về phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.2 : http://khaithuedientu.vn/download/8049/quyet-toan-thue-tncn.html

HD thủ tục dịch vụ
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 6279 845
iVAN - BH xã hội
0988137087
PM kế toán - Hóa đơn Điện tử
0912822315
Quảng cáo