Chủ nhật, 30-04-2017  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng - iHTKK phiên bản 3.2.3

Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) kê khai các mẫu biểu biên lai phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước ngày 17/09/2012 của Bộ tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3 với nội dung cụ thể như sau:

  a. Hỗ trợ kê khai các mẫu biên lai phí, lệ phí:

- Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí, mẫu số TB01/AC

- Báo cáo nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai, mẫu số BC01/AC

- Báo cáo mất, cháy biên lai, mẫu số BC21/AC

- Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí, mẫu số TB03/AC

- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí, mẫu số BC7/AC

b. Hỗ trợ một số nội dung khác

* Đề nghị nhấn vào đường dẫn sau để tải về bộ cài đặt HTKK 3.2.3 và tài lieu hướng dẫn sử dụng : http://khaithuedientu.vn/download/8050/ho-tro-ke-khai-thue.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng phiên bản 2.3.1 với các nội dung chính như sau:

   Nhằm đáp ứng một số yêu cầu phát sinh  trong quá trình triển khai, hỗ trợ tốt hơn cho NNT trong việc kê khai thuế đáp ứng quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và tích hợp với các phần mềm kế toán của Doanh nghiệp, Tổng cục Thuế phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 và nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.1, cụ thể như sau:
- Hỗ trợ nhập và tải bảng kê Excel đối với bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT (đính kèm tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT), bảng kê 04-1/GTGT (đính kèm tờ khai 04/GTGT)  theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC (bỏ yêu cầu nhập mã hóa đơn trong các phụ lục này).
- Câp nhật lại chỉ tiêu [9] Ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu và [29] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu cho phép nhập không thuộc kỳ tính thuế.
- Cho phép nhập âm tại chỉ tiêu 420 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ15 và chỉ tiêu 417 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ 48. Để hỗ trợ các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế trên phần mềm HTKK phiên bản 3.2.0, phiên bản ứng dụng Khai thuế qua mạng 2.3.1 hỗ trợ nhận các tờ khai nêu
trên kết xuất từ ứng dụng HTKK của cả hai phiên bản 3.2.0 và 3.2.1.

 

Hãy nhấn vào đường dẫn sau và nhấn nút download để tải về bản nâng cấp htkk 3.2.1

http://khaithuedientu.vn/download/8050/ho-tro-ke-khai-thue.html

* Lưu ý:  Trước khi nâng cấp người sử dụng nên vào chức năng Cộng cụ, sao lưu dữ liệu. Sau đó chạy gỡ bỏ HTKK 3.2.0 và tiến hành chạy cài đặt HTKK 3.2.1

HD thủ tục CK số (mrs Dân )
0222 6279 745
KD-K.thuật CK số
0222 6279 745
KD PM HĐ tự in
0222 6279845
KD PM kế toán
0903 414 808
Quảng cáo