Thứ hai, 27-06-2016  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thông tư 16/2013/TT-BTC về gia hạn và giảm một số khoản thu NSNN năm 2013

Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Nhấn vào đường dẫn sau để tải về Thông tư và các phụ lục: http://khaithuedientu.vn/download/8063/thong-tu.html
HD thủ tục CK số (mrs Dân )
0241 6279 745
KD-K.thuật CK số
0241 6279 745
KD PM HĐ tự in
0241 6279845
KD PM kế toán
0903 414 808
Quảng cáo