Chủ nhật, 30-04-2017  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thông báo nâng cấp HTKK 3.1.4 đáp ứng thông tư 140/2012/TT-BTC

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp các ứng dụng HTKK 3.1.4 đáp ứng thông tư 140/2012/TT-BTC  

 
Kính gửi: Các Doanh nghiệp
Ngày 21/8/2012 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 140/2012/TT-BTC  hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân, theo đó ngày 19/9/2012 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3333/TCT-KK về việc báo cáo miễn, giảm thuế TNDN, GTGT, TNCN theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC. Để đáp ứng việc kê khai miễn giảm thuế GTGT, TNDN và tổng hợp báo cáo miễn giảm theo những quy định trên, Tổng cục Thuế nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế hỗ trợ người nộp thuế và các cơ quan Thuế thực hiện, nội dung cụ thể như sau:
I.                  Nội dung nâng cấp:
1.      Nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế (HTKK phiên bản 3.1.4 và iHTKK phiên bản 2.2.8)
1.1.         Ứng dụng HTKK
Nâng cấp bổ sung các mẫu phụ lục miễn giảm dưới dạng file excel (không hỗ trợ mã vạch) bao gồm các phụ lục:
-   Phụ lục miễn giảm thuế TNDN – Mẫu số: 01/MGT-TNDN
-   Phụ lục miễn thuế GTGT – Mẫu số: 02/MT-GTG
- Hãy nhất nút download trong đường dẫn sau để tải phần mềm và tài liệu:
( Theo thông tin từ www.gdt.gov.vn )
HD thủ tục CK số (mrs Dân )
0222 6279 745
KD-K.thuật CK số
0222 6279 745
KD PM HĐ tự in
0222 6279845
KD PM kế toán
0903 414 808
Quảng cáo