Chủ nhật, 30-04-2017  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Hướng dẫn gửi Thuyết minh BCTC, BCĐ TK và QT TNCN qua mạng

         Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã đăng ký kê khai thuế qua mạng, nhưng vẫn gửi thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối tài khoản qua email ( không được ký điện tử ) hoặc vẫn gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN qua website TNCNonline.com.vn và kèm theo đó là bảng kê giấy đến cơ quan thuế. Đối với các loại hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính thuộc loại hồ sơ bắt buộc phải nộp vì vậy hồ sơ này phải được ký, đóng dấu ( nếu gửi giấy ), hoặc ký điện tử ( nếu gửi qua mạng).
         Để giúp doanh nghiệp gửi những loại hồ sơ khai thuế, BCTC đã có chữ ký đến cơ quan thuế, đề nghị thực hiện các bước khi ký điện tử và gửi được qua mạng các loại tờ khai sau:
 
1. Tải các mẫu Thuyết minh BCTC, Bảng cân đối TK ( mẫu excel ) từ đường dẫn sau:
      - Cập nhật đầy đủ dữ liệu vào các mẫu vừa tải về, ghi lại thông tin và thoát khỏi excel
2. Tải phần mềm HTKK 3.1.2 từ đường dẫn sau về máy trạm để nâng cấp HTKK ( nếu đang sử dụng phiên bản nhỏ hơn 3.1.2): http://khaithuedientu.vn/news_detail/8037/21848/thong-bao-nang-cap-htkk-312-va-qttncn-301.html
 
3. Gửi bộ báo cáo tài chính qua mạng:
     - Từ phần mềm HTKK 3.1.2, ra lệnh in toàn bộ BCTC ra file PDF, ký điện tử và gửi qua mạng
     - Tra cứu báo cáo tài chính đã gửi thành công, nhấn nút tải phụ lục: chọn lần lượt File Thuyết minh báo cáo tài chính để ký điện tử và gửi qua mạng; sau đó nhấn tiếp nút Tải phụ lục chọn file Bảng CĐ tài khoản ( theo QĐ 48), ký điện tử và nhấn nút gửi .
 
4. Gửi Tờ khai quyết toán thuế (TNCN 05/KK-TNCN) qua mạng
     - Từ phần mềm HTKK 3.1.2, kết xuất toàn bộ tờ khai và bảng kê 05A, 05B ra 1 file Excel ( chú ý giữ nguyên tên file hiển thị )
     - Đăng nhập Vào website : kekhaithue.gdt.gov.vn, nhấn nút nộp hồ sơ, chọn file Quyết toán thuế TNCN vừa kết xuất, ký điện tử và gửi qua mạng
* Lưu ý:
      + Đối với File dung lượng lớn hơn 2MB và <= 5MB : Nên sử dụng excel 2007 để đổi file sang định dạng ( *.xlsx), ký offline, sau đó mới gửi qua mạng để tránh hiện tượng máy ký online quá lâu
       + Đối với file quyết toán thuế TNCN có dung lượng lớn hơn 5 MB: Tổ chức chi trả thu nhập nên nộp trực tiếp file tới bộ phận 1 cửa của cơ quan thuế kèm theo đó là bảng kê giấy ( có chữ ký và đóng dấu )
       + Tờ khai quyết toán thuế TNCN gqri thành công qua kekhaithue.gdt.gov.vn tạm thời  chỉ tra cứu được nhưng chưa tải về máy trạm được
HD thủ tục CK số (mrs Dân )
0222 6279 745
KD-K.thuật CK số
0222 6279 745
KD PM HĐ tự in
0222 6279845
KD PM kế toán
0903 414 808
Quảng cáo