Thứ sáu, 19-04-2019  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thanh toán bằng chuyển khoản

           Sau khi Quý khách hàng hoàn thành các thủ tục đăng ký mua hang hóa dịch vụ, nhận các thủ tục ký hợp đồng, nếu có nhu cầu thanh toán bằng chuyển khoản đề nghị chuyển khoản theo thông tin chi tiết dưới đây:

            

    Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ CATAS

     Số tài khoản VND : 2561 000 679 79 79

    Tại : Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc ( BIDV Kinh Bắc)

     Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chức vụ: Giám đốc
HD thủ tục dịch vụ
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 6279 845
iVAN - BH xã hội
0988137087
PM kế toán - Hóa đơn Điện tử
0912822315
Quảng cáo