Chủ nhật, 20-01-2019  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thanh toán bằng chuyển khoản

           Sau khi Quý khách hàng hoàn thành các thủ tục đăng ký mua hàng, nhận các thủ tục ký hợp đồng, nếu có nhu cầu thanh toán bằng chuyển khoản đề nghị chuyển khoản theo thông tin chi tiết dưới đây:

            

    Tên tài khoản: Công ty TNHH ứng dung công nghệ và phần mềm CATAS

     Số tài khoản VND : 432 1 0000 612 120

    Tại : Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh

     Người đại diện: Ông  Vũ Xuân Cửu - Chức vụ: Giám đốc
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo