Thứ hai, 23-04-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thực hiện việc giao quyền tự chủ cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp về việc ...


Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung về hoá đơn, chứng từ theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC


Các chính sách thuế mới nhất được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2013 bao gồm:

1. Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 v/v sửa đổi, bổ sung một ...


Khuyến mại đặc biệt: “Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quý 2 năm 2013”

Xem chi tiết


Ngày 08 tháng 02 năm 2013, Bộ tài Chính ban hành thông tư số 16/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số ...


       Hiện nay một số doanh nghiệp sử dụng phần mềm hóa đơn tự in Smartkey do công ty ICEL cung cấp, nhưng không liên lạc được với ICEL qua điện thoại và qua website (http://www.smartkey.vn ) để hỗ trợ sử dụng hoặc khách hàng sử dụng một số phần mềm tự ...

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN theo Nghị quyết số ...

Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó ...

Theo thông báo của Tổng cục thuế V/v  gia hạn nộp tờ khai qua mạng tháng 02/2013 như sau:

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next page
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo