Thứ hai, 25-05-2020  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Trong quá trình các doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, lập giấy nộp tiền điện tử hay bị vướng mắc như sau:

- Không tìm được chữ ký số để ký điện tử hoặc sau khi ký điện tử không nhận được phản hồi từ hệ thống dẫn đến đăng ...


        Ngày 17/04/2015 Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành công văn số 1106/CT-TH để triển khai mở rộng  nộp thuế điện tử tới trên 95% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa ...


Hay nhấn vào đường dẫn sau để xem nội dung nâng cấp HTKK 3.3.1 và tải về bản nâng cấp HTKK 3.3.1 và quyết toán thuế TNCN 2014 với phiên bản mới nhất

http://khaithuedientu.vn/download/8050/ho-tro-ke-khai-thue.html


Để góp phần khuyến khích phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp, đồng thời để tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy xã hội hoá


Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của ...


            Chung tay với ngành Thuế, cùng khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi tham gia khai thuế và nộp thuế điện tử, Nhà sản xuất chữ ký số Nacencomm cùng phối ...


Ngày 25/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ...


Thông báo v/V nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0, ứng dung hỗ trợ kê khai HTKK 3.2.5 và ứng dung hỗ trợ đọc dữ lieu điện tử qua file XML iTaxviewer 1.0.                                                                                                                              

       Theo thong báo của Tổng cục ...

Được hoàn với tài sản cho thuê chịu thuế dưới 100 triệu đồng/năm; tiền thuê nhà của NLĐ được trả thay không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế; chính sách xử phạt với lao động “ngoại” chưa kê hoặc kê thiếu thu ...

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next page
HD thủ tục dịch vụ
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 6279 845
iVAN - BH xã hội
0988137087
PM kế toán - Hóa đơn Điện tử
0912822315
Quảng cáo