Thứ hai, 23-04-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website
TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.6, ...

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (


                                                                   Thông báo về việc tiếp tục hỗ trợ chữ ký số CA2 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Quý khách hàng !

Công ty xin chân thành cảm ơn tất cả Quý khách hàng luôn tin tưởng, cộng tác và đang sử dụng các dịch vụ chữ ký số, ...


  V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai ...


Hãy vào đường dẫn sau và nhấn nút download để tải về phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.3.5

http://khaithuedientu.vn/download/8050/ho-tro-ke-khai-thue.html

HTKK 3.3.5 đã nâng cấp mẫu biểu thuế TTĐB mới nhất phù hợp với mẫu biểu tờ khai và phục lục ban hành tại Thông tư 195/2015/TT-BTC


K ể từ tháng 09/2015 thì Quý khách có thể sử dụng chũ ký số ...


Với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu 90% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, ...


HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo