Thứ hai, 23-04-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thủ tục miễn giảm thuế

Nhấn nút download để tải về  mẫu biểu kê khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế” dưới dạng file excel  theo mẫu tại Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BTC
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo