Thứ ba, 07-04-2020  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thủ tục đăng ký thuế

DANH MỤC THỦ TỤC GIẤY TỜ

 ĐĂNG KÝ CẤP MỚI CHỨNG THƯ SỐ

 

     

1.      Bản Đăng ký sử dụng dịch vụ ca2 ( chữ ký số ca2), (3 bản gốc, ký, đóng dấu)

2.      Giấy đề nghị cấp chứng thư số vid stamp ( 3 bản gốc, ký, đóng dấu )

3.       Hợp đồng kinh tế cung cấp và sử dụng dịch vụ ca2 ( 3 bản gốc, ký, đóng dấu )

4.      Giấy phép kinh doanh hoặc ( giấy chứng nhận đầu tư kèm giấy chứng nhận đăng ký thuế ): 3 bản sao chứng thực.

               Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ doanh nghiệp: 3 bản sao chứng thực.
Hãy nhấn nút download để tải về bộ thủ tục đăng ký cấp mới chữ ký số

DANH MỤC THỦ TỤC GIẤY TỜ

 GIA HẠN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ

 

     

1.      Bản Đăng ký Gia hạn dịch vụ ca2 ( chữ ký số ca2), (3 bản gốc, ký, đóng dấu)

2.      Hợp đồng kinh tế cung cấp và sử dụng dịch vụ ca2 ( 3 bản gốc, ký, đóng dấu )

3.      Giấy phép kinh doanh hoặc ( giấy chứng nhận đầu tư kèm giấy chứng nhận đăng ký thuế ): 3 bản sao chứng thực.

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ doanh nghiệp: 3 bản sao chứng thực.
 
Hãy nhấn nút download để tải về bộ thủ tục gia hạn chữ ký số
HD thủ tục dịch vụ
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 6279 845
iVAN - BH xã hội
0988137087
PM kế toán - Hóa đơn Điện tử
0912822315
Quảng cáo