Thứ ba, 07-04-2020  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Tự in hóa đơn

Để kịp thời ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro khi khởi tạo, xử lý và sử dụng HĐĐT đã lập nhằm đảm bảo theo đúng qui định. Mặt khác, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tra soát, điều chỉnh giấy nộp tiền điện tử khi đã thực hiện nộp thuế, phí qua cổng điện tử, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn một số nội dung có liên quan như sau:

Quý khách có thể liên hệ số điện thoại 0222 6279 745 hoặc 0222 6279845 hoặc 086 8389 866 để tham khảo về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với giá ưu đãi nhất

Nhấn nút download để tải file văn bản về

HD thủ tục dịch vụ
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 6279 845
iVAN - BH xã hội
0988137087
PM kế toán - Hóa đơn Điện tử
0912822315
Quảng cáo