Thứ năm, 22-03-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Khai thuế qua mạng

- Không cần cài đặt phần mềm ký offline, không cần sử dụng Office 2007 mà vẫn có thể Ký tờ khai, bảng kê Online trong vòng 10s. Nhấn nút download để tải công cụ về máy trạm
 
Sau khi cài đặt, người sử dụng chỉ việc đọc ID và Password hiển thị bên trái cửa sổ ứng dụng Teamviewer cho người hỗ trợ từ xa

Trong trường hợp cài đặt công cụ ký offline bị lỗi, người sử dụng cần download phần mềm cộng cụ này về cài đặt trên máy trạm trước khi cài đặt Ký offline

Nhấn nút download để tải về Công cụ hỗ trợ cài đặt máy in ảo Cute PDF writer
Nhấn nút download để tải file đính kèm
Nhấn nút download để Tải về máy trạm, giải nén và xem video hướng dẫn kết xuất tờ khai ra định dạng file PDF
 
 
Nhấn nút download để tải về máy trạm, giải nén, nháy đúp trái chuột vào tên file (có đinh dạng exe ) để xem các bwosc cài đặt USB token CA2 của Nacencomm do Catas cung cấp
Tải file đính kèm, giải nén và cài đặt phần mềm ký offline
Người sử dụng tự ký file PDF, sau đó nộp hồ sơ khai thuế, không cần phải ký trực tuyến
Trang Previous page   1 2 3   Next page
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo