Thứ tư, 26-06-2019  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Hỗ trợ kê khai thuế

Đề nghị nhấn vào nút download để tải Bộ cài đặt phần mềm HTKK phiên bản 2.5.5 chạy song song với  HTKK phiên bản 3.0 ( người sử dụng đồng thời chạy song song cả hai phiên bản để dễ dàng kiểm tra và đối chiếu dữ liệu )
Nhấn nút download để mở file tài liệu hoặc tải về
Nhấn nút download để tải file slide và file hướng dẫn (*.doc)  về máy trạm
Nhấn download để tải file PDF hướng dẫn nghiệp vụ khai thuế theo TT 28/2011/TT-BTC ( Bản in ra giấy 2 slide một trang )
Bài giảng powerpoint, nhấn nút download để tải về
Trang Previous page   1 2 3 4 
HD thủ tục dịch vụ
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 6279 845
iVAN - BH xã hội
0988137087
PM kế toán - Hóa đơn Điện tử
0912822315
Quảng cáo