Thứ tư, 26-06-2019  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Hỗ trợ kê khai thuế

Hãy nhấn vào nút Download để tải về ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.5

Công văn số 1629/TCT-KK ngày 16/5/2012 v/v khai thuế GTGT được gia hạn theo Nghị quyết số 13/NQ-CP, nhấn nút download để tải về

 

Chính sách giảm giãn thuế 2012

Nghị quyết này đưa ra 5 gói giải pháp sau đây nhằm ứng cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động:
1. Gia hạn nộp thuế GTGT Quý 2/2012 thêm 6 tháng;
2. Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012;
3. Gia hạn nộp thuế TNDN 2011 thêm 9 tháng nếu chưa nộp
4. Miễn thuế môn bài 2012 đối với hộ đánh bắt hải sản và làm muối
5. Gia hạn 12 tháng thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Riêng các giải pháp sau đây còn phải chờ Bộ Tài chính trình Quốc hội xem xét quyết định: Giảm 30% thuế TNDN năm 2012; Miễn thuế khoán GTGT và thuế TNDN năm 2012 đối với hộ kinh doanh phòng trọ, giữ trẻ, cung cấp suất ăn; Miễn thuế TNCN năm 2012
Nhấn vào nút download để tải về

Phần mềm  QTTNCN 3.0.1 được nâng cấp để: Bỏ một số điều kiện ràng buộc về nhập dữ liệu tờ khai để hỗ trợ linh hoạt và mềm dẻo hơn trong quá trình kê khai và kiểm tra tờ khai:

Tờ khai 13/KK-TNCN: Không bắt buộc nhập/kiểm tra thông tin “Số tài khoản ngân hàng [12]” nếu “Tổng số đề nghị hoàn [30]” lớn hơn 0.

Tờ khai 09/KK-TNCN: Hỗ trợ tính và cho phép sửa chỉ tiêu “Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ [32]” của Kỳ tính thuế năm 2011; Không bắt buộc nhập thông tin “Số tài khoản ngân hàng [12]” nếu “Tổng số đề nghị hoàn [40]” lớn hơn 0.

     Bảng kê 05B/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN: Đối với các cá nhân không cư trú, ứng dụng hỗ trợ tính “Số thuế đã khấu trừ [13]: hỗ trợ tính [13] = [11] * 20% và cho phép sửa.   Hãy nhấn nút down load để tải phần mềm về máy tính trạm

* Lưu ý: Trước khi nâng cấp : Người sử dụng cần sao lưu dữ liệu để đề phòng
HTKK 3.1.2 được nâng cấp để: Cải thiện tốc độ tải dữ liệu bảng kê đính kèm tờ khai thuế: Việc nhận dữ liệu bảng kê từ excel vào ứng dụng HTKK giảm được 50% thời gian so với các phiên bản trước.
Bỏ một số điều kiện ràng buộc về nhập dữ liệu tờ khai để hỗ trợ linh hoạt và mềm dẻo hơn trong quá trình kê khai : Tờ khai 02/TNDN: Cập nhật Ghi chú hướng dẫn tiểu mục hạch toán 1053 đối với tờ khai 02/TNDN theo khoản 2 Điều 5 Thông tư số 144/2011/TT-BTC ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính quy định bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn mục lục Ngân sách Nhà nước . Tờ khai 03/TNDN: Cập nhật cho phép nhập âm chỉ tiêu [22] - Trích dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh trên phụ lục 03-1C/TNDN kèm theo tờ khai 03/TNDN.
Hãy nhấn nút download để tải phần mềm về máy tính trạm.
Lưu ý: Trước khi nâng cấp lên HTKK 3.1.2 người sử dụng cần vào chức năng công cụ/ sao lưu dữ liệu sau đó gỡ bỏ ( remove) phiên bản HTKK cũ, khởi động lại máy trạm và nhấn Setup để cài đặt nâng cấp lên HTKK 3.1.2

 

Nhấn nút download để file hướng dẫn tải về máy trạm
 
Nhấn nút download để tải về
 
Phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi cài đặt HTKK 3.0
Trang Previous page   1 2 3 4   Next page
HD thủ tục dịch vụ
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 6279 845
iVAN - BH xã hội
0988137087
PM kế toán - Hóa đơn Điện tử
0912822315
Quảng cáo