Thứ tư, 26-06-2019  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Hỗ trợ kê khai thuế

Triển khai mới ứng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer) phiên bản 1.0:

+       Hỗ trợ đọc các tờ khai, báo cáo, thông báo, chứng từ thuế XML dưới dạng mẫu biểu theo đúng quy định.

+       Hỗ trợ kiểm tra, xác minh chữ ký điện tử trên tờ khai XML.

+       Hỗ trợ in, cấu hình trang in cho tờ khai, báo cáo, thông báo và chứng từ thuế định dạng XML.

+       Người nộp thuế có thể tải ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0 theo đường dẫn: iTaxViewer 1.0

Hãy nhấn nút Download để tải về

Thông báo v/V nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0.

       Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML, triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử với những nội dung chính như sau:  

A.   Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML:

Hồ sơ thuế có thể kê khai theo định dạng XML bao gồm: Các tờ khai tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN; báo cáo hóa đơn; báo cáo tài chính.

Sau khi nâng cấp, hệ thống Khai thuế qua mạng sẽ tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ (PDF, mã vạch) và hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML). Người nộp thuế có thể gửi hồ sơ thuế theo định dạng cũ đến tháng 04/2015. Sau thời gian này, hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng XML.

1. Nội dung nâng cấp, triển khai mới các ứng dụng bao gồm:

-         Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.2.5:

+       Hỗ trợ người nộp thuế kết xuất tờ khai định dạng XML.

+       Hỗ trợ tải tờ khai định dạng XML vào ứng dụng Hỗ trợ kê khai.

+       Người nộp thuế có thể tải ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.5 hỗ trợ kết xuất tờ khai XML theo đường dẫn: HTKK 3.2.5.

-         Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0:

+       Hỗ trợ người nộp thuế Kê khai trực tuyến, kết xuất tờ khai XML.

+       Hỗ trợ người nộp thuế trình ký tờ khai XML.

+       Hỗ trợ người nộp thuế ký, giửi tờ khai XML.

-         Triển khai mới ứng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer) phiên bản 1.0:

+       Hỗ trợ đọc các tờ khai, báo cáo, thông báo, chứng từ thuế XML dưới dạng mẫu biểu theo đúng quy định.

+       Hỗ trợ kiểm tra, xác minh chữ ký điện tử trên tờ khai XML.

+       Hỗ trợ in, cấu hình trang in cho tờ khai, báo cáo, thông báo và chứng từ thuế định dạng XML.

+       Người nộp thuế có thể tải ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0 theo đường dẫn: iTaxViewer 1.0

 2. Hướng dẫn các bước nộp tờ khai XML:

Người nộp thuế có thể thực hiện nộp tờ khai XML theo 02 cách như sau:

-         Kê khai trực tuyến và gửi tờ khai:

+       Hệ thống Khai thuế qua mạng từ phiên bản 3.0.0 trở lên, khi kê khai trực tuyến sẽ tạo ra tờ khai định dạng XML thay vì định dạng tờ khai PDF trước đây.

+       Người nộp thuế thực hiện kê khai trực tuyến, ký và gửi tờ khai XML đến hệ thống.

-         Kết xuất tờ khai từ ứng dụng Hỗ trợ kê khai, gửi tờ khai:

+       Người nộp thuế sau khi thực hiện kê khai tờ khai trên ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.5 trở lên, nhấn nút “Kết xuất XML” để tạo tờ khai XML trên máy tính.

+       Người nộp thuế vào chức năng “Nộp tờ khai”, chọn tệp tờ khai XML, ký và gửi tờ khai tương tự như với tờ khai PDF.

Lưu ý: Khi thực hiện gửi tờ khai dưới định dạng XML, người nộp thuế sẽ gửi tờ khai bao gồm các phụ lục trong cùng file XML (không tách rời phụ lục Excel như nộp tờ khai định dạng PDF). Hệ thống chỉ hỗ trợ gửi thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm dưới dạng tệp Excel hoặc Word.

Sau khi nộp tờ khai, người nộp thuế có thể tra cứu và tải tờ khai XML đã gửi đến cơ quan thuế, đồng thời có thể đọc tờ khai bằng ứng dụng iTaxvewer dưới định dạng mẫu biểu đúng quy định.

Sử dụng định dạng XML khi khai thuế qua mạng giúp giảm dung lượng lưu trữ, kiểm soát dữ liệu, tăng tốc độ hệ thống, tránh nghẽn mạng … Đề nghị người nộp thuế tích cực chuyển sang dùng định dạng tờ khai XML khi kê khai và gửi tờ khai trên hệ thống Khai thuế qua mạng.

B.   Triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử cho 15 tỉnh triển khai mới:

Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai thí điểm thành công dịch vụ Nộp thuế điện tử tại 03 Cục Thuế: TP. Hà Nội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.

Tiếp tục kế hoạch triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế thông báo triển khai mở rộng dịch vụ cho 15 Cục Thuế tiếp theo, bao gồm:

STT

Cục Thuế

1

Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Cục Thuế Tỉnh Bình Định

3

Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

4

Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

5

Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

6

Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà

7

Cục Thuế Tỉnh Nam Định

8

Cục Thuế Tỉnh Nghệ An

9

Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ

10

Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình

11

Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

12

Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá

13

Cục Thuế TP Đà Nẵng

14

Cục Thuế TP Hải Phòng

15

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Người nộp thuế tại địa bàn 15 tỉnh triển khai mới và 03 tỉnh triển khai thí điểm có thể thực hiện Nộp thuế điện tử theo hướng dẫn tại: Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

       Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) kê khai các mẫu biểu biên lai phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước ngày 17/09/2012 của Bộ tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3

Nhấn vào nút download để tải về bộ cài đặt và tài lieu hướng dẫn sử dung HTKK 3.2.3

Mẫu mới nhất, hãy nhấn nút download để tải về

Ngày 08 tháng 02 năm 2013, Bộ tài Chính ban hành thông tư số 16/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ban hành ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Để đáp ứng việc gia hạn nộp thuế GTGT tháng 01, tháng 02, tháng 03 năm 2013 và gia hạn nộp thuế TNDN quý I, quý II, quý III năm 2013, Tổng cục Thuế nâng cấp các ứng dụng liên quan đến quản lý thuế hỗ trợ người nộp thuế và các cơ quan Thuế, đồng thời khắc phục một số lỗi ứng dụng của phiên bản trước. Cụ thể như sau:

         

Nội dung nâng cấp:

1. Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.6 và ứng dụng  iHTKK phiên bản 2.2.9.1.

- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/GTGT, 01A/TNDN, 01B/TNDN: Hỗ trợ cho phép đánh dấu gia hạn nộp thuế GTGT tháng 1, 2, 3 năm 2013, gia hạn nộp thuế TNDN quý I, II, III năm 2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC.

- Bổ sung hỗ trợ mẫu biểu kê khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế” dưới dạng file excel theo mẫu tại Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BTC.

- Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tờ khai 01/TTĐB: Từ 45% lên 50% đối với 2 mặt hàng là Rượu từ 20 độ trở lên và Bia trong danh mục biểu thuế áp dụng từ ngày 01/01/2013 theo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.

- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 03/NTNN: Hỗ trợ cho phép lựa chọn tỷ lệ 5% hoặc 10% thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với lãi tiền vay phải trả (quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC và Thông tư số 134/2008/TT-BTC) theo hướng dẫn tại công văn số 3929/TCT-CS ngày 08/11/2012 của Tổng cục Thuế.

- Cập nhật chức năng kê khai tờ khai 03/KK-TNCN: Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán từ 01/01/2013 tổng số thuế TNCN tạm khấu trừ áp dụng theo thuế suất 0,1% tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán (thuế suất 0,05% chỉ áp dụng từ ngày 01/8/2011 đến 31/12/2012).

Cập nhật lỗi ứng dụng

1.      Phụ lục PL 05/TNDN của tờ khai quí 01B/TNDN

Vấn đề: Ứng dụng chưa cho lưu dữ liệu dạng số lẻ ở cột phân bổ dẫn đến cột số thuế phân bổ bị thay đổi sau khi NSD bấm lưu và thoát.

Cách khắc phục: Cho phép nhận dạng số thập phân với cột số thuế phân bổ.

2.      Phụ lục 03-2A của tờ khai 03/TNDN

Vấn đề: Lỗi không chuyển được lỗ từ năm trước sang.

Cách khắc phục: Sửa lại các điều kiện kiểm tra ràng buộc trên các chỉ tiêu của phụ lục 03-2A/TNDN

3.      Tờ khai 05/TNCN

Vấn đề: Lỗi kết xuất thiếu thông tin tờ khai.

Cách khắc phục: Cập nhật các thông tin bị thiếu khi kết xuất tờ khai.
Nhấn nút Download để tải về bộ cài đặt
Hãy nhấn vào nút Download để tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.5
Trang Previous page   1 2 3 4   Next page
HD thủ tục dịch vụ
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 6279 845
iVAN - BH xã hội
0988137087
PM kế toán - Hóa đơn Điện tử
0912822315
Quảng cáo