Thứ hai, 23-04-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Hỗ trợ kê khai thuế

Kính gửi Quý khách hàng !

 

Đại lý chữ ký số tại Bắc Ninh,  xin trân trọng gửi tới báo giá dịch vụ chữ ký số và phần mềm như sau:

Tất cả các gói dịch vụ chữ ký số đều được sử dụng để: Kê khai và nộp thuế điện tử,   Khai hải quan điện tử,  Khai bảo hiểm xã hội điện tử,  

Các dịch vụ công khác (thống kê, công bố sản phẩm, ngân hàng, chứng khoán…). Tất cả quý khách liên hệ tới số 0222 6279 745; 0222 6279 845

đều được ưu đãi chiết khấu bằng tiền mặt lên đến 700K hoặc giảm giá trực tiếp vào hóa đơn, tùy theo nhu cầu. Quý khách có thể gửi mail tới

địa chỉ: chukysobacninh@gmail.com để được hỗ trợ thủ tục đăng ký mới hoặc gia hạn.

I/ BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ CA2
1. Gói dịch vụ đăng ký mới CA2

Gói sản phẩm

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

1.125.425

1.918.182

2718.182

Thiết bị USB token

500.000

500.000

Miễn phí

Khuyến mại ( cộng thêm )

6 tháng

9 tháng

12 tháng

Thuế VAT

112.545

241.818

271.818

Tổng tiền thanh toán

1.788.000

2.660.000

2.990.000

2. Gói dịch vụ gia hạn CA2

Sản phẩm

Giá

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

1.125.425

1.918.000

2.718.182

Khuyến mại

Thêm 6 tháng

Thêm 9 tháng

Thêm 12 tháng

Thuế VAT

112.545

191.818

271.818

Tổng tiền thanh toán

1.238.000

2.110.000

2.990.000

3. Gói dịch vụ dành cho cá nhân

3.1 Cấp mới dịch vụ CKS dành cho cá nhân

Sản phẩm

Giá

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

490.000

890.000

1.800.000

Thiết bị USB token

500.000

500.000

Miễn phí

Khuyến mại

Thêm 6 tháng

Thêm 9 tháng

Thêm 12 tháng

Thuế VAT

99.000

139.000

180.000

Download...

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai ( HTKK) phiên bản 3.4.5 đáp ứng yêu cầu cập nhật ngày bắt đầu sử dụngbiên lai phí, lệ phí theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Đường dẫn tải về HTKK 3.4.5 : http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

Hay nhấn nút download để tải về bộ cài đặt và tài liệu

Hãy nhấn vào đường dẫn sau để tải về công cụ đọc tờ khai XML iTaxviewer phiên bản mới nhất

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

Chọn mục Hỗ trợ bên phải trang thông tin và nhấn vào mục  Ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML - iTaxviewer

Về việc nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.2, iHTKK phiên bản 3.1.4, iTax Viewer 1.0.9  và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.2 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quy định tại Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước và công văn 4237/BTC-CST ngày 02/04/2015 về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH2013 đồng thời hỗ trợ một số tiện ích của người sử dung

Thông báo nâng cấp Ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp mã người phụ thuộc

1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN đáp ứng yêu cầu kê khai quyết toán thuế TNCN và cấp mã người phụ thuộc

Theo ý kiến phản ảnh của một số địa phương thì phát sinh nhiều trường hợp người phụ thuộc đã có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nhưng không có đủ thông tin về CMND hoặc Giấy khai sinh để cơ quan thuế cấp MST cho người phụ thuộc. Để xử lý các hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2014 đúng hạn, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng bỏ ràng buộc bắt buộc nhập một số thông tin tại Bảng kê mẫu 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN. Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và xử lý các hồ sơ quyết toán năm 2014 nhưng tạm thời chưa cấp MST cho những người phụ thuộc chưa có đầy đủ thông tin theo quy định (trên 15 tuổi sẽ kiểm tra cấp MST theo CMND, từ 15 tuổi trở xuống sẽ kiểm tra cấp MST theo giấy khai sinh), c ụ thể như sau:

- Nâng cấp ứng dụng bỏ ràng buộc bắt buộc nhập CMND đối với người phụ thuộc trên 15 tuổi tại Bảng kê mẫu 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN để có thể nhập được thông tin người phụ thuộc chưa có CMND thuộc đối tượng tạm thời chưa cấp CMND theo quy định của Bộ Công An (như: người đang chấp hành lệnh tạm giam tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; Đang thi hành án phạt tù tại Trại giam, Phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam; Đang chấp hành quyết định đưa vào các Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục, Cơ sở chữa bệnh; Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không có khả năng điều khiển được năng lực hành vi của bản thân họ bao gồm người bị bệnh đang điều trị tập trung tại các bệnh viện tâm thần, cơ sở y tế khác. Những người tuy không điều trị tập trung nhưng có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển được năng lực hành vi thì cũng tạm thời chưa được cấp CMND). Đề nghị Cục Thuế hỗ trợ hướng dẫn NNT trong từng trường hợp cụ thể.

- Nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu người phụ thuộc dưới 15 tuổi đã khai thông tin về CMND trên Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN và 16TH thì không bắt buộc phải khai thêm thông tin trên giấy khai sinh.

-  Nâng cấp cho phép NSD kê khai những dòng dữ liệu thiếu thông tin của NPT trên bảng kê (có những dòng chỉ có mỗi thông tin mặc định Quốc tịch Việt Nam ở đầu dòng, do NNT khi kê khai không xóa bỏ các dòng này đi) nên khi upload file lên trang QTT Online sẽ bị báo lỗi.

- Trường hợp người phụ thuộc là người nước ngoài thì không bắt buộc nhập thông tin trên giấy khai sinh.

- Nâng cấp ứng dụng để có thể nhập các chỉ tiêu về số, quyển trên giấy khai sinh tại mẫu 16TH, 05-3/BK-TNCN tối đa 50 ký tự.

- Bổ sung phần thông tin về người ký trên Bảng tổng hợp đăng ký NPT (16TH) khi in để hỗ trợ NNT có thể ký tên, đóng dấu.

- Bên cạnh đó, với ứng dụng Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) nâng cấp thêm các nội dung sau:

+ Nâng cấp tiện ích của nút “Tính toán” trên bảng kê 05-1/BK-TNCN, hỗ trợ tính toán khi dữ liệu được tải từ bảng kê excel: nếu chỉ tiêu [21] trên bảng kê excel = 0 thì khi nhấn nút “Tính toán” sẽ hỗ trợ tính giá trị chỉ tiêu [21] theo công thức tính, nếu chỉ thiêu trên [21] trên bảng kê excel <> 0 thì khi nhấn nút “Tính toán” sẽ không hỗ trợ tính đảm bảo nguyên tắc giữ nguyên số của NNT kê khai.

+ Sửa lỗi không tính toán được chỉ tiêu [29] trên tờ khai 09/KK-TNCN khi tờ khai được kết xuất từ phần mềm HTKK 3.3.0 mà bảng kê 09-3PL-TNCN không kê khai dữ liệu trên bảng II.Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu.

2. Một số yêu cầu khác

- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/NTNN để hỗ trợ các trường hợp hợp đồng nhà thầu ký trước ngày 01/10/2014 (ngày hiệu lực của Thông tư số 103/2014/TT-BTC) thì sử dụng mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC nhưng cách tính thuế áp dụng theo Thông tư 60/2012/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Nâng cấp danh mục cơ quan Thuế: Chi cục Thuế Thị xã Bà Rịa thành Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa.

- Nâng cấp khắc phục lỗi một số trường hợp không gửi được mẫu: TB03/AC; BC21/AC; BC21/AC_BLP; TB03/AC_BLP; 04/GTGT

Hay nhấn nút download để tải về

Triển khai mới ứng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer) phiên bản 1.0:

+       Hỗ trợ đọc các tờ khai, báo cáo, thông báo, chứng từ thuế XML dưới dạng mẫu biểu theo đúng quy định.

+       Hỗ trợ kiểm tra, xác minh chữ ký điện tử trên tờ khai XML.

+       Hỗ trợ in, cấu hình trang in cho tờ khai, báo cáo, thông báo và chứng từ thuế định dạng XML.

+       Người nộp thuế có thể tải ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0 theo đường dẫn: iTaxViewer 1.0

Hãy nhấn nút Download để tải về

Trang  1 2 3 4   Next page
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo