Thứ hai, 23-04-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Quyết toán thuế TNCN

Về việc nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.2, iHTKK phiên bản 3.1.4, iTax Viewer 1.0.9  và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.2 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quy định tại Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước và công văn 4237/BTC-CST ngày 02/04/2015 về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH2013 đồng thời hỗ trợ một số tiện ích của người sử dụng
Hãy nhấn nút Download để tải về Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.0.2
Hãy nhấn nút Download để tải về Phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.0.3
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo