Thứ năm, 22-03-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Tải phần mềm & Tài liệu

Nhấn nút download để tải về máy trạm, giải nén, nháy đúp trái chuột vào tên file (có đinh dạng exe ) để xem các bwosc cài đặt USB token CA2 của Nacencomm do Catas cung cấp
Đề nghị nhấn vào nút download để tải Bộ cài đặt phần mềm HTKK phiên bản 2.5.5 chạy song song với  HTKK phiên bản 3.0 ( người sử dụng đồng thời chạy song song cả hai phiên bản để dễ dàng kiểm tra và đối chiếu dữ liệu )
Nhấn nút download để mở file tài liệu hoặc tải về
Nhấn nút download để tải file slide và file hướng dẫn (*.doc)  về máy trạm
Nhấn download để tải file PDF hướng dẫn nghiệp vụ khai thuế theo TT 28/2011/TT-BTC ( Bản in ra giấy 2 slide một trang )
Bài giảng powerpoint, nhấn nút download để tải về
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next page
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo