Thứ năm, 22-03-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Tải phần mềm & Tài liệu

Hãy nhấn nút Download để tải về Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.0.2
Hãy nhấn nút Download để tải về Phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.0.3
Hãy nhấn vào nút Download để tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.5
Hãy nhấn vào nút Download để tải về ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.5

Thông tư số 83/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Hướng dẫn người nộp thuế đính kèm phụ lục gia hạn:

1.       Đối với các tờ khai 01/GTGT trong diện được gia hạn đã kê khai:

-          Tải mẫu phụ lục theo đường dẫn trong phần đường dẫn tài liệu của thông báo này.

-          Kê khai các chỉ tiêu theo mẫu phụ lục.

-          Vào chức năng “Tra cứu\Tra cứu tờ khai”, tra cứu lại tờ khai 01/GTGT đã gửi.

-          Nhấn nút “Gửi phụ lục”, chọn loại phụ lục : GH_NQ13/NQ-CP – Phụ lục gia hạn thuế GTGT theo NQ 13/NQ-CP.

-          Chọn đến file phụ lục đã kê khai, ký điện tử và gửi phụ lục.

2.       Đối với các tờ khai 01/GTGT trong diện được gia hạn chưa kê khai:

-          Nhấn nút download bên dưới để tải mẫu phụ lục .

-          Kê khai các chỉ tiêu theo mẫu phụ lục.

-          Kê khai tờ khai 01/GTGT.

-          Gửi tờ khai 01/GTGT.

-          Sau khi gửi tờ khai, nhấn nút “Gửi phụ lục”, chọn loại phụ lục : GH_NQ13/NQ-CP – Phụ lục gia hạn thuế GTGT theo NQ 13/NQ-CP.

-          Chọn đến file phụ lục đã kê khai, ký điện tử và gửi phụ lục.
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next page
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo