Thứ năm, 22-03-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Tải phần mềm & Tài liệu

Triển khai mới ứng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer) phiên bản 1.0:

+       Hỗ trợ đọc các tờ khai, báo cáo, thông báo, chứng từ thuế XML dưới dạng mẫu biểu theo đúng quy định.

+       Hỗ trợ kiểm tra, xác minh chữ ký điện tử trên tờ khai XML.

+       Hỗ trợ in, cấu hình trang in cho tờ khai, báo cáo, thông báo và chứng từ thuế định dạng XML.

+       Người nộp thuế có thể tải ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0 theo đường dẫn: iTaxViewer 1.0

Hãy nhấn nút Download để tải về

Nội dung nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ kê khai và QTT_TNCN

          Một số cá nhân đã khấu trừ thuế trong năm tại tổ chức chi trả thu nhập, cuối năm cá nhân có hồ sơ được miễn thu nhập chịu thuế và thuế TNCN thuộc dự án ODA. Trường hợp này, khi quyết toán, Tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân có thể sẽ nhỏ hơn số thuế đã khấu trừ trong năm. Vì vậy, nâng cấp ứng dụng sửa lại ràng buộc trên các bảng kê của tờ khai quyết toán 05/KK-TNCN và 09/KK-TNCN, thực hiện kiểm tra đưa ra cảnh báo vàng, nhưng vẫn cho phép ghi/in/kết xuất file trong các trường hợp kiểm tra công thức sau:

          +  Bảng kê 05A/KK-TNCN: Chỉ tiêu [17]. Số thuế TNCN đã khấu trừ <= Chỉ tiêu [11]. Tổng Thu nhập chịu thuế 

          +  Bảng kê 05B/KK-TNCN: Chỉ tiêu [13]. Số thuế TNCN đã khấu trừ <= Chỉ tiêu [11]. Tổng Thu nhập chịu thuế 

          +  Bảng kê 09A/KK-TNCN: Chỉ tiêu [09]. Tổng số thuế đơn vị trả thu nhập khấu trừ trong kỳ <= Chỉ tiêu [06]. Thu nhập phát sinh tại VN.

Thông báo v/V nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0.

       Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML, triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử với những nội dung chính như sau:  

A.   Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML:

Hồ sơ thuế có thể kê khai theo định dạng XML bao gồm: Các tờ khai tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN; báo cáo hóa đơn; báo cáo tài chính.

Sau khi nâng cấp, hệ thống Khai thuế qua mạng sẽ tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ (PDF, mã vạch) và hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML). Người nộp thuế có thể gửi hồ sơ thuế theo định dạng cũ đến tháng 04/2015. Sau thời gian này, hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng XML.

1. Nội dung nâng cấp, triển khai mới các ứng dụng bao gồm:

-         Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.2.5:

+       Hỗ trợ người nộp thuế kết xuất tờ khai định dạng XML.

+       Hỗ trợ tải tờ khai định dạng XML vào ứng dụng Hỗ trợ kê khai.

+       Người nộp thuế có thể tải ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.5 hỗ trợ kết xuất tờ khai XML theo đường dẫn: HTKK 3.2.5.

-         Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0:

+       Hỗ trợ người nộp thuế Kê khai trực tuyến, kết xuất tờ khai XML.

+       Hỗ trợ người nộp thuế trình ký tờ khai XML.

+       Hỗ trợ người nộp thuế ký, giửi tờ khai XML.

-         Triển khai mới ứng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer) phiên bản 1.0:

+       Hỗ trợ đọc các tờ khai, báo cáo, thông báo, chứng từ thuế XML dưới dạng mẫu biểu theo đúng quy định.

+       Hỗ trợ kiểm tra, xác minh chữ ký điện tử trên tờ khai XML.

+       Hỗ trợ in, cấu hình trang in cho tờ khai, báo cáo, thông báo và chứng từ thuế định dạng XML.

+       Người nộp thuế có thể tải ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0 theo đường dẫn: iTaxViewer 1.0

 2. Hướng dẫn các bước nộp tờ khai XML:

Người nộp thuế có thể thực hiện nộp tờ khai XML theo 02 cách như sau:

-         Kê khai trực tuyến và gửi tờ khai:

+       Hệ thống Khai thuế qua mạng từ phiên bản 3.0.0 trở lên, khi kê khai trực tuyến sẽ tạo ra tờ khai định dạng XML thay vì định dạng tờ khai PDF trước đây.

+       Người nộp thuế thực hiện kê khai trực tuyến, ký và gửi tờ khai XML đến hệ thống.

-         Kết xuất tờ khai từ ứng dụng Hỗ trợ kê khai, gửi tờ khai:

+       Người nộp thuế sau khi thực hiện kê khai tờ khai trên ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.5 trở lên, nhấn nút “Kết xuất XML” để tạo tờ khai XML trên máy tính.

+       Người nộp thuế vào chức năng “Nộp tờ khai”, chọn tệp tờ khai XML, ký và gửi tờ khai tương tự như với tờ khai PDF.

Lưu ý: Khi thực hiện gửi tờ khai dưới định dạng XML, người nộp thuế sẽ gửi tờ khai bao gồm các phụ lục trong cùng file XML (không tách rời phụ lục Excel như nộp tờ khai định dạng PDF). Hệ thống chỉ hỗ trợ gửi thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm dưới dạng tệp Excel hoặc Word.

Sau khi nộp tờ khai, người nộp thuế có thể tra cứu và tải tờ khai XML đã gửi đến cơ quan thuế, đồng thời có thể đọc tờ khai bằng ứng dụng iTaxvewer dưới định dạng mẫu biểu đúng quy định.

Sử dụng định dạng XML khi khai thuế qua mạng giúp giảm dung lượng lưu trữ, kiểm soát dữ liệu, tăng tốc độ hệ thống, tránh nghẽn mạng … Đề nghị người nộp thuế tích cực chuyển sang dùng định dạng tờ khai XML khi kê khai và gửi tờ khai trên hệ thống Khai thuế qua mạng.

B.   Triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử cho 15 tỉnh triển khai mới:

Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai thí điểm thành công dịch vụ Nộp thuế điện tử tại 03 Cục Thuế: TP. Hà Nội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.

Tiếp tục kế hoạch triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế thông báo triển khai mở rộng dịch vụ cho 15 Cục Thuế tiếp theo, bao gồm:

STT

Cục Thuế

1

Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Cục Thuế Tỉnh Bình Định

3

Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

4

Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

5

Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

6

Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà

7

Cục Thuế Tỉnh Nam Định

8

Cục Thuế Tỉnh Nghệ An

9

Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ

10

Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình

11

Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

12

Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá

13

Cục Thuế TP Đà Nẵng

14

Cục Thuế TP Hải Phòng

15

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Người nộp thuế tại địa bàn 15 tỉnh triển khai mới và 03 tỉnh triển khai thí điểm có thể thực hiện Nộp thuế điện tử theo hướng dẫn tại: Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

       Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) kê khai các mẫu biểu biên lai phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước ngày 17/09/2012 của Bộ tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3

Nhấn vào nút download để tải về bộ cài đặt và tài lieu hướng dẫn sử dung HTKK 3.2.3

Thông báo triển khai thí điểm Nộp thuế điện tử

Tổng cục Thuế thông báo V/v triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử như sau:

Tổng cục Thuế đã triển khai các chức năng hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn.

Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

Trong thời gian thí điểm Nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức triển khai tại 03 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.

1.      Lợi ích đối với NNT

-          Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

-          Nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet.

-          Nộp thuế 24/7, kể cả ngày nghỉ/lễ, được NHTM xác nhận kết quả giao dịch ngay khi gửi GNT.

-          Có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để xem, in, tải về các thông báo, GNT điện tử đã nộp.

-          Được sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác của NHTM.

2.      Điều kiện đăng ký Nộp thuế điện tử

NNT tự nguyện đăng ký nộp thuế điện tử khi có đủ các điều kiện sau:

-          Là tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.

-          Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực. Tải thông tin đăng ký chữ ký số tại đây.

-          Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.

-          Đang thực hiện khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.

-          Có tài khoản tại NHTM.

-          Riêng trong thời gian thí điểm, NNT muốn sử dụng dịch vụ cần có tài khoản tại BIDV và thuộc địa bàn quản lý của Cục Thuế, Chi cục Thuế tham gia triển khai thí điểm (Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc).

3.      Các bước đăng ký dử dụng dịch vụ:

-          Bước 1: NNT thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử http://kekhaithue.gdt.gov.vn theo các bước trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.

-          Bước 2: NNT tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng BIDV tại đây hoặc trên cổng thông tin điện tử của BIDV.

-          Bước 3: NNT khai các thông tin, sau đó đến chi nhánh Ngân hàng BIDV để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

-          Bước 4: Sau khi chi nhánh BIDV duyệt đăng ký, NNT nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua Email đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

4.      Các chức năng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử

-          Chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử.

-          Chức năng lập giấy nộp tiền, gửi giấy nộp tiền (Có hỗ trợ thông tin sổ thuế phải nộp).

-          Chức năng tra cứu chứng từ, tra cứu thông báo.

-          Chức năng cập nhật thông tin người nộp thuế.

5.      Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

-          NNT có thể tải hướng dẫn sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử tại đây , hoặc trong phần trợ giúp trên cổng thông tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn .

6.      Hỗ trợ dịch vụ:

NNT có thể liên hệ với đầu mối hỗ trợ để được giải đáp các thông tin về dịch vụ, hướng dẫn sử dụng và vướng mắc trong quá trình sử dụng. Thông tin đầu mối hỗ trợ dịch vụ Nộp thuế điện tử như sau:

-          Email: ntdt@gdt.gov.vn

-          Điện thoại: 0437689679 số máy lẻ: 2015 hoặc 2017.

Tổng cục Thuế thông báo để các doanh nghiệp được biết.

 

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next page
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo