Thứ ba, 07-04-2020  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Tải phần mềm & Tài liệu

Để kịp thời ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro khi khởi tạo, xử lý và sử dụng HĐĐT đã lập nhằm đảm bảo theo đúng qui định. Mặt khác, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tra soát, điều chỉnh giấy nộp tiền điện tử khi đã thực hiện nộp thuế, phí qua cổng điện tử, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn một số nội dung có liên quan như sau:

Quý khách có thể liên hệ số điện thoại 0222 6279 745 hoặc 0222 6279845 hoặc 086 8389 866 để tham khảo về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với giá ưu đãi nhất

Nhằm thông tin tới doanh nghiệp khi quyết toán thuế (QTT) năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tổng hợp các quy định pháp luật hiện hành, nêu một số điểm cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) kỳ thuế năm 2018 để các doanh nghiệp chú ý khi lập quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN năm 2018 đúng quy định.

Hay nhấn nút download để tải về file hướng dẫn

Hay nhấn nút Save as để tải tài liệu về máy tram

Giải nén file tải về để sử dung tài liệu

Hay nhấn nút Save as để tải về tài lieu

Giảm nén file tải về để tham khảo

Kính gửi Quý khách hàng !

 

Đại lý chữ ký số tại Bắc Ninh,  xin trân trọng gửi tới báo giá dịch vụ chữ ký số và phần mềm như sau:

Tất cả các gói dịch vụ chữ ký số đều được sử dụng để: Kê khai và nộp thuế điện tử,   Khai hải quan điện tử,  Khai bảo hiểm xã hội điện tử,  

Các dịch vụ công khác (thống kê, công bố sản phẩm, ngân hàng, chứng khoán…). Tất cả quý khách liên hệ tới số 0222 6279 745; 0222 6279 845

đều được ưu đãi chiết khấu bằng tiền mặt lên đến 700K hoặc giảm giá trực tiếp vào hóa đơn, tùy theo nhu cầu. Quý khách có thể gửi mail tới

địa chỉ: chukysobacninh@gmail.com để được hỗ trợ thủ tục đăng ký mới hoặc gia hạn.

I/ BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ CA2
1. Gói dịch vụ đăng ký mới CA2

Gói sản phẩm

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

1.125.425

1.918.182

2718.182

Thiết bị USB token

500.000

500.000

Miễn phí

Khuyến mại ( cộng thêm )

6 tháng

9 tháng

12 tháng

Thuế VAT

112.545

241.818

271.818

Tổng tiền thanh toán

1.788.000

2.660.000

2.990.000

2. Gói dịch vụ gia hạn CA2

Sản phẩm

Giá

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

1.125.425

1.918.000

2.718.182

Khuyến mại

Thêm 6 tháng

Thêm 9 tháng

Thêm 12 tháng

Thuế VAT

112.545

191.818

271.818

Tổng tiền thanh toán

1.238.000

2.110.000

2.990.000

3. Gói dịch vụ dành cho cá nhân

3.1 Cấp mới dịch vụ CKS dành cho cá nhân

Sản phẩm

Giá

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

490.000

890.000

1.800.000

Thiết bị USB token

500.000

500.000

Miễn phí

Khuyến mại

Thêm 6 tháng

Thêm 9 tháng

Thêm 12 tháng

Thuế VAT

99.000

139.000

180.000

Download...

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai ( HTKK) phiên bản 3.4.5 đáp ứng yêu cầu cập nhật ngày bắt đầu sử dụngbiên lai phí, lệ phí theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Đường dẫn tải về HTKK 3.4.5 : http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

Hay nhấn nút download để tải về bộ cài đặt và tài liệu
Hay nhấn nút download để tải về tài liệu hướng dẫn xử lý các trường hợp lỗi trong quá trình nộp tờ khai qua mạng Internet
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next page
HD thủ tục dịch vụ
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 6279 845
iVAN - BH xã hội
0988137087
PM kế toán - Hóa đơn Điện tử
0912822315
Quảng cáo